; Cậu Nam, 58 tuổi. Huế – Thảo dược HerbEco
Giỏ hàng

Cậu Nam, 58 tuổi. Huế

" Mỗi tháng chỉ 3 hộp Dây thìa canh chưa đến 200 ngàn mà bệnh tiểu đường của tôi để giảm đáng kể. Giá như tôi biết được HerbEco sớm hơn thì đã tiết kiệm được một khoảng tiền chữa bệnh khá lớn"